5 tips voor het goed vastzetten van banksticks


5 tips voor het goed vastzetten vanbanksticks

Velen van ons appreciëren het gebruikvan banksticks in plaats van de rodpod. Een van de grote voordelenvan banksticks is dan ook hun flexibiliteit. Je kan je hengelsprecies richten naar de plek waar je vist, je kan beter inspelen opsnag situaties, ze nemen minder transport met zich mee en zijn enormveelzijdig en zo in allerlei opstellingen te gebruiken nadeel van banksticks is dat ze lang niet opallerlei ondergronden te gebruiken zijn. Op stenen of houtenondergronden moet toch gekozen worden voor de rodpod. Andere grondenzijn vaak te hard ( klei/leem gronden) waar andere gronden weer tedrassig zijn (grasland, uiterwaarden). In dit artikel 5 tips hoe jeje banksticks goed vast kan zetten op verschillende ondergronden.

<>


Tip 1. De keuze van de bankstick
De veelzijdigheid van een bankstickbepaald hoe je ze kan gebruiken. Zo is de materiaalkeuze van debankstick al een belangrijk punt. Zachtere materialen als aluminium,messing of carbon, dienen met beleid in de grond te worden gedrukt.Op harde ondergronden als klei en leem kan niet veel kracht wordengezet op de bankstick. De kans dat de bankstick buigt of breekt (bijcarbon) is groot. Banksticks van RVS zijn veel sterker en kunnen eenstootje hebben. Vis je op oevers waar er sprake is van een hardeondergrond, dan hebben RVS banksticks mijn voorkeur. RVS heb je invelen zwaartes en kwaliteiten. De kwaliteit van RVS is voor de leeklastig vast te stellen. Hoe zwaarder het RVS, hoe beter, is eengezegde wat absoluut niet klopt. Het gaat om de legering welke desterkte of zwakte bepaald. Merken als Solar Tackle, MatrixInnovations, Century Neville, Ruben Heaton of Jag Products zijn onderandere merken die een goede kwaliteit banksticks in het assortimenthebben.
Matrix Quadrapoint, door de puntmakkelijker in de grond te zetten.


Bij aanschaf van banksticks is hetverder goed om even te kijken naar de punt van de bankstick en dedikte. Hoe dikker de bankstick, hoe meer moeite je moet doen om hemin de grond te duwen, hoe fijner en scherper de punt, hoe makkelijkerde bankstick in de grond te duwen is. Sommige merken als Fox ofGardner leveren zelfs banksticks met een schroefdraadn als punt. Zokun je middens een draaibeweging de bankstick de grond in boren. Matrix Innovations levert sinds kort ook hun Quadrapoint banksticks.Door de groeven in de punt zijn deze banksticks ook makkelijker inharde grond te prikken.


De Gardner Twistik bankstickskunnen door een simpele
draaibeweging de grond in worden geboord

Concluderend kunnen we dus stellen datde kwaliteit van het materiaal, de dikte van de bankstick en de puntde belangrijkste punten zijn waar je op moet letten bij aanschaf.Deze kwaliteiten dienen als basis voor het goed vastzetten vanbanksticks aan de waterkant!Tip 2. De Hammerhead
Wanneer je te maken hebt met een hardeondergrond veroorzaakt door bijvoorbeeld leem, klei, wortels ofstenen, is het vaak lastig om de banksticks goed de grond in teboren. Een handig hulpmiddeltje is de Hammerhead van Gardner. Jeplaatst deze gadget simpelweg op de bankstick waarna je hem kanaandrukken met de hand. Mocht dit nog niet willen, dan kun je ook eenrubberen hamer (mallet) gebruiken om de bankstick zachtjes de grondin te slaan. De Hammerhead is van een duurzaam materiaal gemaaktwaardoor je hem niet snel kapot zal slaan. Ook het met de handaandrukken gaat prima aangezien de hammerhead half afgerond is endaardoor goed in de hand ligt. Een handig hulpmiddeltje wat je veelfrustratie zal besparen!

De Hammerhead van Gardner


Tip 3. Voorboren
Mocht de grond echt te hard zijn, dankun je ervoor kiezen om de gaten waar straks de banksticks inkomen,voor te boren. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een Gardner Brollypole of een Defiant MPS Digging stick. Door simpel een gat te boren,je bankstick erin te stoppen en het gat aan te drukken, kun je jebanksticks goed vastzetten in zelfs de meest vervelende grondsoorten. Om de banksticks echt goed klem te zetten in de gaten is het alleenbelangrijk dat de dikte van de boor even dik is als je banksticks.Anders kan er teveel speling ontstaan.

De Digging Stick van hetexclusieve Defiant MPS


Tip 4. Stabiliseren
Wanneer de banksticks in de grond staanzullen de meeste van ons tevreden zijn. Toch is er altijd eenbepaalde groep vissers die graag hun materiaal kaarsrecht heeft staanen bijvoorbeeld scheve buzzbars willen voorkomen. Voor die mensenhebben verschillende merken stabilizers op de markt gebracht. Dezestabilizers zijn niets meer dan extra pinnen die worden gemonteerdaan de banksticks. Door een extra pin de grond in te duwen, kan debankstick niet meer draaien om zijn eigen as en staat de banksticknog veel steviger. Er kan gekozen worden voor een stabilizer voor ofachter. Voor optimale stabiliteit kun je ook beide banksticksuitrusten met een stabilizer.


Tip 5. Toch de rodpod?
Zo, aan de hand van de vorige vier tipsmoet het gelukt zijn je banksticks goed vast te krijgen in de grond.Ben je nog steeds aan het klooien dan is het toch misschien raadzaamde banksticks te laten voor wat ze zijn en te kiezen voor de grotelogge rodpod. Belangrijk is het altijd om te weten hoe ver je kangaan met je materiaal. Het krom slaan van een bankstick valt onderdeze noemer en brengt buiten veel frustratie ook weer financiën mee.Er moet immers nieuw materiaal worden aangeschaft. De rodpod is nietaltijd erg handig aan de waterkant. Sommige preferen liever laag bijde grond waarbij anderen rodpod gebruikers graag kiezen voor de scudopstelling. Mocht de bodem het echt niet toelaten om te vissen metbanksticks, dan is het misschien toch de juiste keuze om te kiezenvoor de rodpod.

Tim van Zanten,


Advertentie
Reacties

Plaats een reactie

U bent momenteel niet ingelogd bij CarpFeeling. Als u een reactie plaatst moet u het opgegeven e-mail adres valideren middels een e-mail die ontvangt. Uw e-mail adres wordt voor de rest niet gebruikt. Het is maar een simpele muisklik, maar zo weten we wel zeker dat er geen misbruik van gemaakt wordt zonder in te boeten aan gebruiksvriendelijkheid. Maar als u zich aanmeldt of registreert dan hoeft dit niet en is uw reactie direct zichtbaar, nog net wat makkelijker dus.