VBK water De Rode Sluis

In dit tweeledige artikel over het VBK en het viswater De Rode Sluis, sprak Willem den Deurwaarder met Frans Weemaes en Mark Hoedemakers over de bijzonderheden van dit water en het VBK. We laten Willem aan het woord:

Frans Weemaes, hartelijk dank dat je op deze regenachtige decemberdag even tijd vrij hebt kunnen maken om enkele vragen te beantwoorden. Dat camouflagepak staat je trouwens goed! Ook Mark Hoedemakers heeft een duit in het zakje gedaan en ik sprak met hem over het VBK.

Mark, hoe is het VBK ontstaan?

Op 23 januari 1993 werd de Vereniging van Belgische Karpervissers boven het doopvont gehouden. Het VBK was vanaf dat moment een feitelijke vereniging, en zou pas enkele jaren later de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) aannemen. Die beslissing om over te gaan naar een vzw had niets met centen te maken, winsten genereren op commerciële basis is nooit een doelstelling geweest. Het was louter een stap om rechtszekerheid te creëren en zo bestuurders en leden de nodige zekerheden te bieden.

De Rode Sluis

 

Met de oprichting van VBK, uit de assen van de geïmplodeerde Belgische Karperstudiegroep (BKSG), wilden de toenmalige stichters tegemoet komen aan de nood om informatie m.b.t. karper en de karpervisserij in de ruimst mogelijke betekenis te verzamelen en onderling uit te wisselen. Verdere doelstellingen waren kort en krachtig de volgende: Solidariteit, vriendschap en vooral openheid primeren.
Tussenkomst verkrijgen bij de bevoegde instanties in verband met visserijwetgeving en -beleid. Jaarlijks een meeting organiseren, steeds op de tweede zaterdag van december. Ieder jaar een fish-in organiseren. Ieder jaar een VBK-Magazine en twee nieuwsbrieven te laten verschijnen. Het ledenaantal onbeperkt houden door geen specifieke toetredingsvoorwaarden te stellen.

Mooie nieuwe spiegelkarpers

Vertel eens wat meer over dat VBK magazine?

Het VBK-Magazine is het ledenblad van onze vereniging en verschijnt vier maal per jaar (februari, mei, augustus, november). De hoofdredacteur van het blad is Alijn Danau, en het magazine staat bol van bijdragen van onze eigen leden: zowel onbekend schrijverstalent als gerenommeerde namen uit de karperwereld.

Frans in zijn camouflagepak

Frans, ik ben heel even te gast geweest bij de karper uitzet aan De Rode Sluis. Wat voor een water is De Rode Sluis en hoe is de samenwerking met het VBK tot stand gekomen?

Het is begonnen op een vergadering van zelfstandigen waar ik te horen kreeg dat de oude pachter van de rode sluis stopte. Ik heb het gemaild aan het bestuur van het VBK en een gesprek aangevraagd met de polder Moerbeke waas, na vele vergaderingen met de polder en de provincie zijn we tot deze samenwerking gekomen. De Rode Sluis is een kreek complex dat bestaat uit 3 kreken die met elkaar in verbinding staan door geulen en grote buizen, verderop ligt kreek 4 het Pereboomsgat. Dit samen meet een oppervlakte van 33 hectare. Onze doelstelling is dat het een viswater is dat voor alle hengel disciplines toegankelijk is ook voor jong en oud, met respect voor de natuur. Een bijzonderheid aan dit water is dat er een vissoort rondzwemt die zeer zeldzaam is in België, namelijk de kleine modderkruiper. Er is dan ook een plan gestart om enkele modderkruipers over te zetten naar andere waters in het Waasland waar ze openlijk verder kweken. Verder vinden wij het belangrijk dat iedereen zijn of haar hobby uit kan voeren. Ik vind dat op elke openbaar water een plaats moet zijn voor mensen met een beperking. Daarom heb ik een aanvraag ingediend bij de provincie om een speciale steiger te mogen plaatsen en die hebben wij onlangs geplaatst en daar zijn wij best trots op.

De Rode Sluis

Welk type vissers kunnen terecht op De Rode Sluis?

Zoals ik al heb gezegd, op een openbaar water moet iedereen zijn ding kunnen doen. Alle hengeldisciplines zijn hier welkom als ze maar de juiste vergunning hebben en de regels volgen die ze terug kunnen vinden op de website van het VBK.

Is De Rode Sluis een moeilijk water en hoe komt men aan de juiste vergunningen? Wie controleert dat?

Het is geen makkelijk karperwater, het bestand was met de jaren uitgedund. Dat zal nu wel verbeteren met de nieuwe uitzetting, want op twee jaar tijd zijn er 95 spiegelkarpers uitgezet. Wat de witvis betreft is het een super water. Ik heb deze zomer enkele hengelaars gadegeslagen en dat was niet mis! Mooie rietvoorn en mooie zeelten, ook het snoekbestand is zeer goed. De vergunning die men nodig heeft om op De Rode Sluis te mogen vissen heet het visverlof Vlaams gewest (www.visverlof.be). Dan heeft men verder nog de kreken vergunning nodig, die kan men aanvragen op de website VBK en deze is gratis. De controles worden door onze crew uitgevoerd en dat gebeurt bijna dagelijks. Er worden afspraken gemaakt onderling wie wanneer aan de waterkant zijn ronde doet.

De invalidesteiger die recent is gemaakt door de vrijwilligers
De invalidesteiger die recent is gemaakt door de vrijwilligers

Hoe wordt de uitgezette vis gemonitord?

We hebben een ploeg van 10 personen die door de Belgische overheid erkend zijn als steward kreken Moerbeke Waas en een legitimatiekaart hebben om zo controles aan de waterkant te kunnen uitvoeren. Wat het monitoren van vis betreft, we vragen aan onze vergunninghouders om foto’s van de vangsten door te mailen, die worden bijgehouden door Ronny Muylaert. Wat de uitgezette karpers betreft, die worden voor ze in het water gezet worden gewogen en gemeten, ontsmet en er worden fotos genomen van beide kanten. Tevens krijgen ze een nummer. 
Zo kunnen we de karpers opvolgen als ze terug gevangen worden en de gegevens van gewichten en de lengte worden opgeslagen op de PC.

Frans en Mark, hartelijk dank voor dit flits interview, soms hoeft het geen ellenlang proza te zijn. Voor de mensen die graag nog meer informatie willen hebben over het VBK en de Rode Sluis, kijk dan even op de site van het VBK.

www.vbk.be

Advertentie
Reacties

Plaats een reactie

U bent momenteel niet ingelogd bij CarpFeeling. Als u een reactie plaatst moet u het opgegeven e-mail adres valideren middels een e-mail die ontvangt. Uw e-mail adres wordt voor de rest niet gebruikt. Het is maar een simpele muisklik, maar zo weten we wel zeker dat er geen misbruik van gemaakt wordt zonder in te boeten aan gebruiksvriendelijkheid. Maar als u zich aanmeldt of registreert dan hoeft dit niet en is uw reactie direct zichtbaar, nog net wat makkelijker dus.