Boetebedragen 2015

Zoals ieder jaar brengt ook 2015 weer een aantal wijzigingen in de boetebedragen met zich mee. Voor het vijfde jaar op rij willen we jullie daarom voorlichten over deze wijzigingen en de sancties die de handhaving aan de vissers kan opleggen bij overtreding.

Wat dit jaar opvalt is dat veel boetes gelijk zijn gebleven aan die in 2014. Wel is het voor de handhaver (politie of BOA) makkelijker geworden om een mini proces-verbaal (bekeuring op straat) uit te schrijven voor het vissen met meer dan twee hengels zonder vergunning. Deze bekeuring kost je maar liefst 350 euro!

Visserijgerelateerde overtredingen

Vissen zonder vispas = € 130,-

• Niet kunnen tonen van de vispas bij controle = € 90,-
• Vissen met meer dan twee hengels (zonder vereiste vergunning) = € 350,- *
• Voorhanden hebben van één of twee hengels bij een water waarvoor je geen vergunning hebt = € 90,- *
• Vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang (geldt voornamelijk voor natuur- en recreatiegebieden) = €  90,-
• Vissen in de Neder-Rijn, de Maas, de Lek of de Overijsselsche Vecht binnen een afstand van 75m stroomopwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25m voor de bovenmond van deze vispassage = € 140,-

* Volgens artikel 1 van de Visserijwet 1963 is er sprake van een hengel wanneer deze aan de volgende omschrijving voldoet:

"hengel": het vistuig bestaande uit een roede - al dan niet voorzien van een opwindmechanisme - een lijn of snoer - al dan niet voorzien van één of meer dobbers - en ten hoogste drie een-, twee- of drietandige haken.
 

Overige overtredingen

• Zich bevinden buiten wegen/paden of in beplantingen = € 45,-
• Schade toebrengen aan beplantingen = € 140,-
• Rijden door een park, plantsoen, beplanting of groenstrook = € 140,- (auto/motor) / € 95,- (brom-/snorfiets) / € 55,- (fiets)
• Veroorzaken van geluidshinder voor omwonenden/de omgeving = € 140,-
• Nachtrust verstoren door rumoer = € 140,-
• Afval achterlaten = € 140,-
• Valse naam opgeven = € 140,-
• Niet tonen identiteitsbewijs = € 90,-
• Zich bevinden op verboden terrein (art. 461 WvSr) = € 90,-

Feiteboekje 2015
Feiteboekje 2015
Foto: Frank Avezaat

Meer informatie

Wil je zelf eens een kijkje nemen in het feitenboek? Download dan het PDF bestand op de website van het OM (klik hier om de PDF te downloaden)

Ben je benieuwd naar de regelgeving omtrent visserij? Surf dan eens naar de website van Sportvisserij Nederland: www.sportvisserijnederland.nl

Reacties

Plaats een reactie

U bent momenteel niet ingelogd bij CarpFeeling. Als u een reactie plaatst moet u het opgegeven e-mail adres valideren middels een e-mail die ontvangt. Uw e-mail adres wordt voor de rest niet gebruikt. Het is maar een simpele muisklik, maar zo weten we wel zeker dat er geen misbruik van gemaakt wordt zonder in te boeten aan gebruiksvriendelijkheid. Maar als u zich aanmeldt of registreert dan hoeft dit niet en is uw reactie direct zichtbaar, nog net wat makkelijker dus.