Stem op de sportvisserij!

Stemmen, niet bepaald het meest sprankelende onderwerp wat ik kan verzinnen. Toch hebben wij in Nederland stemrecht en daar mogen we toch best trots op zijn. Naast de landelijke verkiezingen, stemmen we ook elke vier jaar op de provinciale staten en op de waterschapverkiezingen en deze twee laatste stemrondes komen er weer aan op 18 maart! Zoals we allen wellicht weten heeft het sportvissen het laatste jaar aardig onder de loep gelegen door de bomenknuffelaars van de Partij van de Dieren. Daarom dat we er goed aan doen om onze stem als sportvisser weer te laten horen en te stemmen voor die partijen die wel begrijpen wat sportvissen is.

Waterschapverkiezingen

Buiten dat je in de provinciale verkiezingen natuurlijk niet op de Partij van de Dieren moet gaan stemmen, zijn ook de waterschapverkiezingen erg belangrijk als het gaat om een juiste stem. De 24 waterschappen in Nederland zijn verantwoordelijk voor het beheer van het grootste gedeelte van ons viswater. Sportvisserij Nederland dingt ook mee in deze waterschapverkiezingen via de partij Water Natuurlijk. In deze partij zijn de krachten gebundeld van Sportvisserij Nederland zelf en haar federaties. Er wordt ingezet op continuïteit en op ontwikkeling van natuur- en recreatiemogelijkheden. Voor sportvissers staat de partij Water Natuurlijk voor schoon en gezond visrijk water, het op diepte houden van wateren, maaibeheer, bereikbaarheid van het water en aanleg van vistrappen. Niet geheel onbelangrijk dus!

Kies voor onze prachtige hobby!
Kies voor onze prachtige hobby!
Foto: www.dekrantvanmiddendrenthe.nl

De Sportvisserij kandidaat

Op de lijsten van Water Natuurlijk staan voor ieder waterschap één of meer kandidaten, die door de sportvisserij zijn aangedragen. Door als sportvissers massaal op deze sportvisserij kandidaten te stemmen, kun je het sportvisserijbelang het best behartigen. Een stem op hen is een stem op Water Natuurlijk en via de voorkeurstemmen komen zij dan in het waterschapsbestuur.

Stembiljetten voor zowel de provinciale- als waterschapverkiezing krijg je automatisch op de deurmat. Informatie over de sportviskandidaten per regio is te vinden op; www.waternatuurlijk.nl/verkiezingen of op www.sportvisserijnederland.nl Schrijf 18 maart dus in je agenda en laat je mening horen. Vergeet als laatste geen legitimatiebewijs mee te nemen als je gaat stemmen!

Advertentie
Reacties

Plaats een reactie

U bent momenteel niet ingelogd bij CarpFeeling. Als u een reactie plaatst moet u het opgegeven e-mail adres valideren middels een e-mail die ontvangt. Uw e-mail adres wordt voor de rest niet gebruikt. Het is maar een simpele muisklik, maar zo weten we wel zeker dat er geen misbruik van gemaakt wordt zonder in te boeten aan gebruiksvriendelijkheid. Maar als u zich aanmeldt of registreert dan hoeft dit niet en is uw reactie direct zichtbaar, nog net wat makkelijker dus.