Infodocument: Vereniging van Belgische karpervissers (VBK)

Infodocument VBK

Als actieve karpervisser heb je vast al eens gehoord over de Vereniging van Belgische karpervissers vzw (VBK). Deze actieve club karpervissers is er alles aangelegen om de toekomst van de karpervisserij (en natuurlijk  de karper). In dit artikel vertelt Ruud Schoefs over de vereniging en hun activiteiten. Join the movement!

 

Advertentie:

EBBM | dé webshop voor elektrische buitenboordmotoren  Wie zijn wij?

Wij zijn een vereniging die zich inzet voor de belangen van karpervissend België, deze inzet gaat gepaard met hopen vrijwilligerswerk. Vrijwilligers die we in een organisatievorm kunnen omschrijven van een hoofdbestuur, algemene raad, algemeen bestuur, dagelijks bestuur en ruim 1500 leden. (www.vbk.be/wie-is-wie) Wij zetelen in tal van overheids- en natuurorganisaties waar wij onze belangen proberen door te drijven in de mate van het mogelijke. Onze stemkracht hiervoor is maar zo groot als ons ledenaantal. Hoe groter onze organisatie is, hoe meer wij in de pap te brokken hebben. Wij hebben al fantastische dingen gerealiseerd zoals het nachtvissen legaliseren, opheffen gesloten tijd, wetswijziging, spiegelkarperprojecten, meeneemverbod, meldpunt stroperij en nog zoveel meer. In de rest van dit informatieve artikel willen wij jullie verder informeren over onze werking.

Jumper (34kg), een prachtschub die haar rondjes zwemt op Kelchterhoef
Jumper (34kg), een prachtschub die haar rondjes zwemt op Kelchterhoef

Wat doen wij?

Waterbeheer

Waar de mogelijkheid zich voordoet stellen wij ons kandidaat om waters in beheer of medebeheer te krijgen. Ondertussen hebben wij 6 waters in beheer en 3 in medebeheer. We mogen gerust stellen dat onze waters bij de top van België/ Benelux behoren. Wij blijven er als vereniging voor kiezen om topwaters te creëren en wij hopen dat er in de toekomst water zullen bijkomen.

Meestal krijgen wij waters in (mede)beheer omdat er in het verleden net daar geen goed beheer was. Er was geen controle, veel criminaliteit, niet naleven reglementering, illegaal vissen, stroperij…

Wij staan zelf in voor de controles, visuitzettingen, beplantingen in en rond het water, coccolietenkrijt voorzien, werkdagen organiseren, vergunningen uitschrijven,…  Mede door alle maatregelen die wij nemen zien we dat al onze waters in de smaak vallen omwille van de vele vergunningen die we jaarlijks opnieuw uitschrijven. Vaak komen er topics voorbij waarbij vissers klagen over onze waters (te druk, aflossingen van stekken, te veel regels,…), waar we via kleine aanpassingen in het reglement trachten te komen tot verbeteringen. Wij kunnen als vereniging niet tegen onze eigen standpunten ingaan om te werken met een stop of wachtlijst. Dit is een verhaal van succesbeleving met niet altijd voor iedereen positieve gevolgen.

Regio

In elke provincie hebben wij een regiowerking, deze trachten de lokale vissers samen te brengen. Het gezellig samen zijn, de vissers met elkaar in contact brengen, het uitwisselen van ideeën, het voorschotelen van presentaties, workshops aan te bieden, fish-in aan te bieden.

Er worden ook jaarlijks fish ins georganiseerd, waarbij je dan een weekend kan gaan vissen op de meest exclusieve waters met een ontspannen sfeer in heel België.

Een koi karper met een adembenemend gewicht van 23kg! (Hombeek)
Een koi karper met een adembenemend gewicht van 23kg! (Hombeek)

Jeugdcel

Wij hebben een zeer gedreven crew van mensen die zich al jaren inzetten voor de jonge garde, mensen die jaarlijks meerdere kampen organiseren en begeleiden. Zij zorgen ervoor dat de jeugd op exclusieve visvijvers terecht kunnen, waar de jongeren een dag of weekend kunnen vissen. Er is een aanbod van makkelijk tot moeilijk van exclusief dat eerder alledaags. Tijdens deze dag(en) is onze jeugd onder deskundige begeleiding waardoor deze de kans hebben om veel bij te leren. We voorzien hen niet enkel van de mogelijkheid om te vissen, maar ook van maaltijden, demonstraties, begeleiding, workshops, deelnemers pakketten en nog veel meer. Vanaf volgend jaar gaan we voorbij de langsgrenzen en zullen we naar het Franse land trekken waar de jongens een buitenlandse ervaring kunnen opdoen.

Sportvisserij Vlaanderen

Wij zetelen met twee personen in het uitvoerend comité van sportvisserij Vlaanderen, waar wij zeven keer per jaar vergaderen omtrent belangen van alle vissers. Onze stemkracht is afhankelijk van de grote van onze vereniging, hoe groter wij zijn hoe meer stemkracht wij in het belang van karpervisserij krijgen.

Provinciale visserijcommissie

Ook zitten wij in alle provinciale visserijcommissies van Vlaanderen (exclusief Antwerpen), waar wij ook de belangen behartigen. Zo hebben we pas recent een K3 (kapers 2-3kg) uitzettingen en kunnen realiseren voor Limburg, dit zal de overlevingskansen enorm verhogen. Men deed tot nu toe enkel K1 uitzettingen (karper tot 1kg), nu de overlevingskansen van deze vissen was nihil. Ook reiken wij de hand om met onze leden paraat te staan om uitzettingen te realiseren van andere vissoorten. Streven naar een evenwichtig bestand is zeer belangrijk voor ons!

Zie hier K3 uitzettingen, gerealiseerd door Mark Hoedemakers die in de provinciale visserijcommissie te Limburg zetelt
Zie hier K3 uitzettingen, gerealiseerd door Mark Hoedemakers die in de provinciale visserijcommissie te Limburg zetelt

Waar staat het VBK voor?

 • De belangen van alle karpervissers verdedigen op elke plaats en op elk moment.
 • Wij zetelen hiervoor mee in het uitvoerend comité van Sportvisserij Vlaanderen en in de provinciale visserijcommissies (PVC). Wij hebben goede contacten met Natuurpunt, Agentschap voor Natuur & Bos (ANB) en de visserijbiologen.
 • We willen een informatief kanaal zijn voor de (karper)vissers: wij delen nieuwtjes en veranderingen mee wanneer deze aan ons bekend worden gemaakt, zowel positieve als minder gunstige veranderingen.
 • Wij hebben een redacteur die vier keer per jaar een kwalitatief magazine maakt, waarin veel informatie en tips staan.
 • Het nachtvissen legaliseren op alle waters in België.
 • Gedetailleerd visbestandbeheer en selectieve uitzettingen.
 • Het risico beperken tijdens uitzettingen: eigen opkweekwaters waar we vissen opkweken tot ze gereed zijn om uit te zetten. Geen langdurige en stresserende afnetting, maar snel gestructureerde afnetting waarna de vissen dezelfde dag nog worden uitgezet.
 • Waters die wij in beheer hebben zijn beschikbaar voor iedereen, wij werken niet met wachtlijsten of een ledenstop.
 • De jeugd bereiken en hen de waarden en normen meegeven van onze mooie hobby, hun mogelijkheden aanbieden om ze een beter visser te maken.
 • Open minded zijn en de dialoog aangaan met alle karpervissers met verbetering als doel.
Enkele pictogrammen die weergeven waar het VBK voor staat
Enkele pictogrammen die weergeven waar het VBK voor staat

Welk voordeel hebben leden van het VBK?

 • Ontvangen vier kwalitatieve magazines per jaar, deze kunnen ze verkrijgen in een papieren versie maar ook digitaal via onze website (www.vbk.be).
 • Mogelijkheid tot vissen op onze waters, mits aanschaffen van de juiste vergunning.
 • Wij organiseren jaarlijks de 2e zaterdag van december een beurs waarop een vijftigtal standhouders (waaronder de grote merken en winkels) aanwezig zijn.
 • Gratis toegang tot regionale meetings die worden georganiseerd doorheen heel het land.
 • Inschrijvingsmogelijkheid om te vissen op de meest exclusieve waters van België via de fis- ins van de regiowerking.
 • Automatisch aangesloten bij sportvisserij Vlaanderen
 • Je krijgt vier keer per jaar het magazine Hengelsport opgestuurd
 • Je hebt een allesomvattende hengelsportverzekering voor tal van risico’s tijdens en als gevolg van het hengelen.
 • Jeugd kan zich inschrijven voor meerdere initiatiedagen en/of weekend sessies.
 • Je belangen als kapervisser worden behartigd middels kwalitatieve veldwerking en vertegenwoordiging in institutionele raden zoals provinciale visserijcommissies.
 • Leden krijgen 15€ terug van hun ziekteverzekering mits binnenbrengen van hun papier. Waardoor het lidgeld maar 20€ per jaar is.
We care about the future of carp fishing
We care about the future of carp fishing

Wat heeft het VBK al gerealiseerd?

 • Sinds onze opstart in 1993 hebben wij van een klein select clubje van belangenbehartigers een vereniging gemaakt met ruim 1500 leden.
 • Het VBK fungeert als klankbord voor de Belgische karperwereld en is voorvechter wat betreft de bescherming van de karperpopulaties.
 • Het VBK geeft vier maal per jaar een eigen magazine
 • De Vereniging van Belgische karpervissers organiseert eenmaal per jaar een nationale meeting (telkens op de tweede zaterdag van december), met een internationaal getint programma en diverse standhouders.
 • Het VBK is ingedeeld in verschillende regio’s, die op hun beurt nog eens een aantal bijeenkomsten per jaar inrichten.
 • Het VBK heeft eigen waters in beheer, zijnde Oasis te Nederename, het Eendenmeer te Heusden, de Kempische Kleiputten te Beerse, ’t Veer te Zulte en de Eghlegemvijver te Hombeek.
Een luchtfoto van het Eendenmeer, één van de topwaters van de Benelux
Een luchtfoto van het Eendenmeer, één van de topwaters van de Benelux

Wateren, samenwerkingen en publicaties

 • Het VBK heeft het medebeheer op Rode SluisBentillekreek en gemeentewaters Beerse.
 • Het VBK heeft leden in de provinciale visserijcommissies van Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams Brabant en streeft naar een afvaardiging in de visserijcommissie van Antwerpen.
 • De Vereniging van Belgische karpervissers heeft een afvaardiging in het Overlegorgaan Openbare Visserij.
 • Het VBK heeft een jeugdwerking, die jaarlijks een aantal jeugdinitiaties inricht. Daar wordt onder deskundige begeleiding de jeugd de knepen van het karpervissen wordt bijgebracht.
 • Het VBK heeft een werkgroep ‘Spiegelkarperprojecten’ die ernaar streeft een zo goed mogelijke karperdensiteit te creëren op elk water in Vlaanderen. Ze ondersteunen aanvragen tot karperuitzettingen naar de provinciale visserijcommissies. Dit gebeurt met zorgvuldig samengestelde dossiers met hengelvangstregistraties en onderbouwingen.
 • Het VBK geniet internationale erkenning en steun van tal van karpervissers en o.a. belangenorganisaties zoals Karper Sportvisserij Nederland (KSN), Union National des Carpistes en Mouvement in Frankrijk (UNCM), Union Carpistes Wallone (l’UCW), Carp Society en Echo in het Verenigd Koninkrijk, Deutscher Karpfen-Angelclub in Duitsland en de Luxemburgse Karperstudiegroep.
 • Het VBK is lid van Sportvisserij Vlaanderen en VBK-leden genieten automatisch van de speciale hengelsportverzekering die hieraan verbonden is.
 • De Vereniging van Belgische karpervissers heeft al drie boeken uitgegeven: ‘Carpe Diem’, ‘Karperstarter’ en ‘Zilver’.
 • Het VBK was voorvechter in het bekomen van de maximummaat (60 cm) voor karper en staat mee aan de wieg van de wetswijziging Dus geen karper mogen worden meegenomen groter dan 60cm.
 • Het VBK wist na jarenlange druk bij de overheid in 2004 de nachtvisserij op 29 rivieren en kanalen in Vlaanderen
Nachtvissen is één van de vele realisaties die het VBK verwezenlijkt heeft
Nachtvissen is één van de vele realisaties die het VBK verwezenlijkt heeft

Meer voorbeelden

 • Ook in 2013 kwam er, mede door onaflatende impuls van VBK vzw, een nieuwe wijziging in de Wet op Riviervisserij. Een ruime uitbreiding van de nachtviswaters en een opheffing van de gesloten tijd op tal van plassen is het gevolg!
 • Het VBK streeft steeds naar constructieve dialoog en samenwerking met natuurbeheersorganisaties.
 • Het VBK streeft naar meer en beter controles langs de waterkant om excessen en stroperij in de kiem te smoren.
 • De Vereniging van Belgische karpervissers heeft in de loop van 2010 actie gevoerd tegen de problematiek rond de vissers uit Oostbloklanden, die alle gevangen vis meenemen, ongeacht soort, lengte of gewicht. Zowel de geschreven pers als televisie gaven veel aandacht aan al onze acties. Het VBK is er in geslaagd om deze problematiek in het Vlaams Parlement op de agenda te krijgen.
 • De Vereniging van Belgische karpervissers heeft in de loop van 2010 een digitaal meldpunt visstroperij
 • Het VBK probeert zichzelf eerlijk en oprecht te evalueren, om zo zichzelf te verbeteren in wat het doet.
 • Op de Rode Sluis waren wij als VBK mee de grondlegger van de stewardwerking. Deze stewardwerking is nu officieel opgenomen door sportvisserij Vlaanderen. Je kan hiervoor op verschillende momenten in het jaar een opleiding volgen om ook steward te worden. De controle van de toekomst, dit is wat wij een warm hart toedragen!
Dit was toen de eerste melding van een 20kg vis op de Kempische Kleiputten. Ondertussen zitten er op dit water al meerdere die deze grens overschrijden
Dit was toen de eerste melding van een 20kg vis op de Kempische Kleiputten. Ondertussen zitten er op dit water al meerdere die deze grens overschrijden

Waar is het VBK nu mee bezig?

 • Blijvend op zoek gaan naar nieuwe waters die wij in (mede)beheer kunnen krijgen. Goede relatie met onze gesprekspartner ANB hiervoor behouden.
 • Onze waters zo goed als mogelijk beheren en de toegankelijk voor onze leden blijven garanderen naar de toekomst toe.
 • Jeugdkampen over heel Vlaanderen organiseren, we proberen zeer snel in elke provincie actief te zijn. We gaan ook terug naar het buitenland met onze jeugd vanaf 2021.
 • Social media is lang op de achtergrond gebleven, wij werken hard om mee te zijn met de social media noden anno 2020.
 • Stewardwerking adviseren en verder toepassen op waters die wij in beheer hebben.
 • Ons blijvend kandidaat stellen om in de provinciale visserijcommissies actief te blijven. Uitzettingen op openbare waters blijvend adviseren en het opvolgen van de terugvangsten.
 • Regiowerking in alle provincies te optimaliseren en op zoek gaan naar verbetering.
 • Nationale meeting uitbreiden, meer vissers bereiken via meerdere aftakkingen in de hengelsport te betrekken.
 • Wij zijn blijvend op zoek om onze leden meer voordelen te bieden, in de loop van het jaar hopen we enkele nieuwtjes aan jullie mee te delen.
Een prachtige bewoner van VBK water Oasis!
Een prachtige bewoner van VBK water Oasis!

Hoe leiden wij dit alles?

Wij vergaderen minstens vijf keer per jaar waarbij het hoofdbestuur, algemene raad, algemeen bestuur en dagelijks bestuur met regelmaat samenzitten.  De vergaderingen zijn vooral om beslissingen te nemen, de rest van de tijd hebben wij vele vrijwilligers die dit alles in goede banen leiden. Deeltaken zoals water, regio’s, jeugd en alle andere zitten gedurende het jaar meerdere keren samen om ons allen zo goed mogelijk te verwennen. Elke medewerker binnen onze VZW is een vrijwilliger en doet dit zonder enige verdienste.

Vaak krijgen wij het verwijt dat wij bepaalde voordelen of verdienste eruit halen. Deze stelling is totaal niet gestaafd. Wie toetreedt tot het bestuur heeft een bepaalde verantwoordelijkheid en natuurlijk ook plichten, omdat dit werk niet te betalen is door onze vereniging krijgen deze bestuursleden een gratis lidmaatschap. Dit is het minste wat wij voor ons belangrijke vrijwilligers kunnen doen! Hierbij wil ik als voorzitter even een ode doen aan onze vele onbetaalbare vrijwilligers.

VBK vrijwilliger
Wij hebben zelfs het Beneluxrecord in onze rangen, deze gaat ruim over de 40kg! (Kelchterhoef)
Wij hebben zelfs het Beneluxrecord in onze rangen, deze gaat ruim over de 40kg! (Kelchterhoef)

Jaagpadenproblematiek

Een veel voorkomend en terugkerend item is dat de kanaalvissers niet meer het jaagpad mogen gebruiken. Dit is een foutieve interpretering van vele karpervissers. Nooit eerder mochten gemotoriseerde voertuigen op het jaagpad rijden, wel werd dit vaak door de vingers gekeken. Door de voorvallen van overmatige snelheid, slecht parkeren, toenemende drukte, meldingen door controleurs en politie… hebben ze een nultolerantie ingevoerd. Vaak hoor ik niet gegronde uitspraken van vissers m.b.t. deze problematiek.

Kanalen zijn gegraven voor de scheepvaart, deze kanalen brengen een enorme economie met zich mee. Daarbij hebben ze de jaagpaden naast deze kanalen aangelegd omdat men altijd toegang heeft tot de kanalen voor onder andere transport en onderhoud. Wij als vissers hebben het geluk dat wij op deze kanalen kunnen vissen, alleen mogen wij niet het jaagpad betreden met onze auto’s. Wel is er de mogelijkheid om deze te voet of met de transportkar te betreden tot op de plaats waar je wil vissen. Fietsroutenetwerken gaan vaak gepaard met jaagpaden waardoor de combinatie met een auto zeer moeilijk is.

Kortom genoeg redenen waarom ze ons liever kwijt dan rijk zijn, wij kunnen hen helaas weinig meerwaarde bieden buiten een betalend vignet. Maar de vraag blijft hebben zij financiële steun nodig en kunnen zij het verantwoorden om ons toe te laten? Dit wil niet zeggen dat wij niet ons best blijven doen om dit toch te realiseren, alleen hopen wij op begrip van jullie dat dit niet vanzelfsprekend is dat de scheepvaart hiermee akkoord zal gaan.

Frederic Ceulemans in actie tijdens een jaarlijkse opruimdag
Frederic Ceulemans in actie tijdens een jaarlijkse opruimdag

Melding doen

Tot slot wil ik nog een warme oproep doen aan alle vissers om ons te betrekken in jullie ongerustheden, vragen, mogelijkheden, onregelmatigheden en nog veel meer. Wij willen er voor jullie zijn, toch zijn wij niet altijd op de hoogte van alle gebeurtenissen. Vaak komt men pas onze hulp vragen wanneer het kalf al verdronken is. Aarzel niet en neem snel contact op met ons. Zie jij gebeurtenissen aan het water die niet door de beugel kunnen, heb jij weet van een water dat onder ons beheer zou kunnen komen, zijn er problemen waarvan je denkt dat wij hier een antwoord op weten of wat wij moeten verder uitwerken om deze in de toekomst te verbeteren? Aarzel geen seconde en neem spoedig contact op! Ik als voorzitter stel mezelf heel open op om jullie zo spoedig mogelijk te helpen, adviseren en/of door te verwijzen.

Contact

Naam: Ruud Schoefs
E-mail: [email protected]
Telefoon: 0472 75 72 37

Heb jij tijdens het lezen van dat artikel vaak raakvlakken gelezen ten opzichte van je eigen visserij, ligt onze gedachtegang in het verlengde met die van u, wil ook jij ervoor zorgen dat wij een grote stemkracht hebben, ben je overtuigd van ons goed werk of wil je ons gewoon steunen? Twijfel dan niet en maak je lid van onze Vereniging van Belgische Karpervissers vzw. Misschien maakt jouw stem wel het verschil!

De Hongaar met een gewicht van meer dan 30kg! (Eendenmeer)
De Hongaar met een gewicht van meer dan 30kg! (Eendenmeer)

Misschien voel jij je geroepen om een meerwaarde te bieden binnen onze vereniging of heb jij leuke ideeën/ plannen waarmee wij aan de slag kunnen. Neem ook dan zeker contact met ons op!

www.vbk.be/wordlid/

 

Advertentie:

 Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *