Moon Magic: De invloed van volle maan op grote karper

Moon Magic - De invloed van de volle maan op grote karper

Heeft de maan echt invloed op de belangrijke vangsten? Is de ‘big fish moon’ een mythe of realiteit? In dit artikel vertelt John Bartley over zijn zicht op deze zaken en volle maan, na ruim tien jaar gericht vissen op grote karpers met gebruikmaking van de maanfases. Je zou zo maar eens van gedachten kunnen veranderen…

 

Advertentie:

  Het best bewaarde geheim voor het vangen van grote vis?

Als je gericht op grote karpers vist is de maan de meest belangrijke factor van allemaal. Toch lijken maar weinig vissers hier op te letten. De afgelopen tien jaar heb ik de maanfases en hun effect op karpervangsten gemonitord. Ik twijfel er geen moment aan dat je een enorm verschil kunt maken als je de invloed van de maan op het gedrag van de karpers begrijpt.

De meeste mensen zien de combinatie tussen een maanfase en een karpervangst als toeval en onder hen zitten enkele zeer bekende karpervissers. Ik geloof echter niet in toeval. Het komt er gewoon op neer dat mensen het niet begrijpen. Ik vis vaak voor één specifieke grote vis per keer en ik weet dat ik mijn kansen flink kan vergroten door uit te zoeken bij welke maanfases die karper eerder is gevangen.

Big Fish Moon
Big Fish Moon

Vangstkalender

Ik richt me dus vooral op grote karper en als je dat doet ontkom je er niet aan om de invloed van de maan te erkennen. Lang voor de komst van mobiele telefoons en apps met maanfases noteerde ik op een kalender wanneer er in de omgeving grote vissen werden gevangen. Al snel ontdekte ik twee keer per maand een terugkerende factor. Het viel mij op dat veel vangsten binnen een tweetal dagen rondom ‘nieuwe maan’ en ‘volle maan’ werden gedaan. Dat betekende dus twee goede periodes van vier dagen per maand. Vanaf dat punt besloot ik het verder te gaan onderzoeken.

Sinds dat moment ben ik, wanneer ik achter een nieuwe targetvis aan besloot te gaan, de bekende eerdere vangsten gaan vergelijken met de stand van de maan. Ik durf te zeggen dat ik hier in 99% van de gevallen een patroon kon vinden. Ik zou veel kunnen vissen als ik dat zou willen, maar ik kies er bewust voor om mijn kansen op succes te vergroten en er enkel op uit te gaan tijdens die twee periodes van vier dagen. Dan vis ik acht dagen in het totaal, wat gelijk staat aan het vissen van vier losse weekenden. Dat maakt voor mij het verschil. Het is iets waar eerder over is geschreven, maar het wordt weinig besproken omdat de specimen vissers zo min mogelijk mensen laten delen in één van hun grootste troeven.

“Als de stand van de maan juist is kan je ze vangen, ongeacht de omstandigheden.”
Als de stand van de maan juist is kan je ze vangen, ongeacht de omstandigheden.

Voorbeelden van spraakmakende vangsten

De hamvraag is natuurlijk: werkt het of niet, of is het slechts een theorie? De resultaten van mijzelf en die van vrienden wijzen erop dat de maanfase een belangrijk aandeel heeft bij het vangen van die grote targetvissen. Zelfs een social plan ik rond een topperiode. Een aantal winters geleden gingen we naar Pads lake op het Yately complex en we vingen allemaal grote vis, ondanks de temperatuur die beneden het vriespunt lag. Als de stand van de maan juist is kan je ze vangen, ongeacht de omstandigheden. Ik zal een paar praktijkvoorbeelden geven zodat je er over kunt nadenken.

volle maan

‘The Burghfield Common’

Wie kwijlde er in april niet bij de foto’s van Scott Lloyds’s vangst van ‘The Burgfield common’ op een gewicht van 62lb en 8oz? Hij ving hem op 12 april 2017, een dag na volle maan. Er wordt veel gepraat over de combinatie van volle maan en schubkarpers, maar volgens mij is dat wel een mythe. Ik heb namelijk ook veel grote spiegelkarpers gevangen met volle maan.

burghfield common

Deze specifieke vis maakt de tongen los. Hij wordt vaak overdag gevangen tijdens een volle maanfase. Kijk maar eens naar zijn vangst door Nigel Sharp in 2006. Dat was op 13 mei om 11.55 uur, midden tijdens de volle maan periode. Als je die gegevens goed bekijkt zie je zelfs dat de zon op dat moment het hoogste punt van de dag had. Toen Scott de schubkarper jaren later ving op 12 april, een nacht na volle maan, stond de zon ook op het hoogste punt. Dat kan haast geen toeval zijn. Ik was zo gelukkig om getuige te zijn van deze fantastische vangst en ik was enorm onder de indruk van de vis. Ik was daar natuurlijk omdat ik er altijd ben als de kans op een vangst het grootst is.

Een dag eerder werd er een andere grote schubkarper gevangen op Church Lake, het water van Kevin Nash. Deze vis werd exact op de volle maan gevangen. Spenny ving de grote schub, ruim over 50lb, terwijl hij al twee jaar niet gevangen was.

The Burghfield Common
The Burghfield Common, een van de grootste vissen in Engeland

‘The Baby Black’

Een hoge veertiger van een ander water in Berkshire werd afgelopen voorjaar zo’n 25 minuten na het ‘piekmoment’ gevangen. Een jaar eerder werd de vis met een noorderwind gevangen aan de andere kant van het water. Dat was 16 minuten na het piekmoment, toeval? Het water waar Baby Black zwemt bevat slechts 35-40 karpers op het gehele water. De dagen rondom volle maan, die viel op 22 april 2016, waren goed voor maar liefst 17 aanbeten.

baby black, gevangen bij volle maan
Baby Black

‘The Brute’

In juli 2015 werd een vis genaamd ‘The Brute’ gevangen tijdens de volle maan. Binnen 24 uur werden er daar zelfs 11 vissen gevangen. Diezelfde vis werd in september 2015 weer gevangen, dit keer 3 dagen voor de volle maan. Zelf ving ik hem in 2016 tijdens de volle maan. Het is het meest duidelijke voorbeeld dat ik tot nu toe heb gezien door de jaren heen. Bij deze vis weet je dus precies tijdens welke maanfase je op pad moet gaan. Naast mijzelf hebben ook drie van mijn vrienden dit moment afgewacht om te gaan vissen. Allemaal vingen ze de vis tijdens hun eerste maand op het water, tijdens de dagen rondom volle maan.

Volle maan: Brute

‘The Long Common’

Oli Davies ving tijdens een Nash social in 2014 de ‘Teillatt’s Common’, ruim boven de 80lb. Hij werd gevangen binnen het piekmoment, op de dag van de volle maan.

Oli Davies met 'The Long Common'
Oli Davies met ‘The Long Common’

‘The Big Plated’

Eén van de meest begeerde karpers op het Linear complex, The Big Plated, werd gevangen op 27 februari 2017, een dag voor nieuwe maan.

‘34lb Split Pec Stockie’

Op 3 juni 2015, om 06.20 uur, werd deze vis gevangen tijdens een korte aasperiode. Het was de dag voor volle maan.

Nieuwe maan
“…buiten de kans die je normaal hebt op grote vis zijn er momenten waarop ze zeker gevangen zullen worden…”

Tegenargumenten

Het meest gehoorde argument is dat karpers gevangen worden op allerlei verschillende momenten en dat je aan de stand van de maan dus niet kunt voorspellen wat er gaat gebeuren. Natuurlijk zullen er altijd vangsten worden gedaan buiten de goede momenten om, maar ook daar zijn redenen voor. Op flink bezette wateren zullen de karpers minder natuurlijk azen dan op de laag bezette wateren die ik doorgaans bevis. En een goede visser op de goede plek kan een aanbeet uitlokken, bijvoorbeeld in het kantje of aan de oppervlakte.

Volle maan

Ik heb geleerd dat er buiten de kans die je normaal hebt op grote vis, er ook momenten zijn waarop ze zeker gevangen zullen worden. En ik probeer er te zijn tijdens die momenten, daarmee hoop ik het verschil te maken. Het kost ook minder tijd dan je zou denken. Met dank aan mobieltjes, internet en forums kan je vaak een goed beeld krijgen van de momenten waarop je targetvis is gevangen. Daarmee weet je binnen een paar minuten wanneer je kansen het hoogst zijn.

Waar komt de magie van de maan vandaan?

Waarom deze maanfases zo goed zijn bij het vissen op groter karpers is natuurlijk een vraag die onmogelijk beantwoord kan worden. Ik weet niet waarom, maar ik weet wel dat het fenomeen bestaat. Er zijn tal van mogelijke oorzaken. Het effect van de maan op zwaartekracht/gewicht en haar invloed op eb en vloed van de oceanen moeten je wel een indicatie geven dat de maan een niet te onderschatten natuurkracht is. Mogelijk zelfs de sterkste van allemaal.

Een onbekende schub bij nieuwe maan

Er zijn weinig feiten, maar wel een enorme hoeveelheid aan bijkomstig (anekdotisch) bewijs als het gaat om de connectie tussen de maan en gedrag. Je leest over linken tussen verhoogde criminaliteit en volle maan. Zelfs over een verhoogde vorm van ondeugendheid bij kinderen rondom volle maan. Een vriend van me werkt bij een psychiatrische instelling en ook hij zal de veranderingen in gedrag rond volle maan ondersteunen. Het woord ‘lunatic’ (gek) is afkomstig van het woord ‘lunar’, betreffende de maan. Stropers leefden zelfs volgens de maan en volle maan werd vaak ‘crazy moon’ of ‘fighting moon’ genoemd. Zelfs de vrouwelijke menstruatiecyclus heeft een sterke link met de maan. Dat is allemaal niet toevallig.

Volle maan of nieuwe maan?

De meeste vangsten van grote vissen worden gedaan rond nieuwe maan en volle maan. Zelf geef ik de voorkeur aan volle maan, maar ook bij nieuwe maan heb ik persoonlijk een flink aantal grote vissen gevangen. Overwegend de belangrijksten perioden draaien rond de maan en de lijn met de aarde. Kleine aasperioden lijken meer gelinkt te kunnen worden aan de stand van de zon dan die van de maan.

Dan zijn er nog het ‘eerste kwartier’ en het ‘laatste kwartier’ die beiden erg productief kunnen zijn. Op Christchurch in Linch Hill vang je je helemaal scheel gedurende het laatste kwartier. Ik vermoed dat dit soort verschillen te maken kunnen hebben met het verschil in het aanwezige natuurlijk voedsel en het eetgedrag hiervan. Dat zou mijns inziens logisch zijn. Oesters en kokkels worden bijvoorbeeld gedurende volle maan geoogst. Als de maan ervoor zorgt dat schelpdieren makkelijker te oogsten zijn, zou het dan ook geen effect hebben op het overige natuurlijk voedsel waar grote karpers van eten?

volle maan

Zo wordt de relatie tussen de maanstand en veranderingen in het water vaak over het hoofd gezien. Vaak brengt de nieuwe maan een lagedrukgebied en een stevige wind uit het zuiden of westen. Vraag een natuurfotograaf wanneer hij blauwe luchten en zonnige dagen (hogedrukgebieden) verwacht en hij zal ongetwijfeld zeggen dat deze rond volle maan plaatsvinden…

Drillen bij nieuwe maan

In de wintermaanden kies ik voor de visserij op drukker bezette wateren. Ook dan gebruik ik nog steeds de stand van de maan om te bepalen wanneer ik de beste kans heb. Ik heb in de winter enkele prachtige vissen boven 40lb gevangen met mijn theorie en de aansluitende aasperioden.

Afsluitend

Hopelijk heb je iets aan bovenstaande bevindingen. De tijd van cirkels zetten in mijn agenda is voorbij, want er zijn tegenwoordig tal van apps waarin de maanstand wordt bijgehouden. Doe er je voordeel mee!

John Bartley

 

Advertentie:

 Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *