Meer dan alleen dat balletje (7)

Carli Driessen (MyBoilie) - Meer dan alleen dat balletje 7

In zijn column ‘Meer dan alleen dat balletje‘ vertelt Carli Driessen van MyBoilie over zijn (eigenzinnige) visie op aas. Hij gaat uitgebreid in op de eigenschappen van boilies en de verschillende ingrediënten die hierin verwerkt kunnen worden. Daarnaast legt hij de behoeften van de de karpers uit aan de hand van praktijkvoorbeelden en ervaringen. Als aas je interesseert mag je deze column niet missen! Vorige aflevering gemist? Je leest hem hier.

 

Advertentie:

  Landschap(en) vol informatie…

Slechts heel af en toe waag ik mij aan een discussie over de kwaliteit of werking van ons aas. Ik ben wat voorzichtig geworden, want de vraag om op dit vlak “de degens te kruisen” wordt niet altijd in dank afgenomen. De meeste gesprekken zijn defensief van aard, beperken zich tot persoonlijke ervaringen of draaien rond onwrikbare stellingen. Het is wel jammer, want het leidt zelden tot een open discussie. Maar goed, het is niet anders. Wat mij in deze gesprekken echter opvalt is een soort merkwaardige tegenstrijdigheid. We zijn best bereid te onderkennen dat we niet precies weten wat iets tot een goed aas maakt of wat het effect ervan kan zijn, maar zien tegelijkertijd geen meerwaarde in nader onderzoek. Veelal gevolgd met de stelling dat het niet zoveel uitmaakt wat je erin gooit?!

In het licht van alle kennis die er is en ervaringen, zou je dit eigenlijk niet verwachten. Natuurlijk is de materie rondom die ‘aaswereld’ niet echt gemakkelijk of toegankelijk, zeker niet, maar dat is nou niet bepaald een sterk argument om dit werkveld te negeren. Zeker niet voor diegene die er verder alles voor over hebben om zoveel mogelijk vissen te vangen en dus begrijp ik dit niet zo. Tenzij we gewoon geen behoefte hebben aan meer informatie. Simpelweg omdat we al zoveel zienswijzen op ons netvlies krijgen dat “de emmer” vol is, als je begrijpt wat ik bedoel. Of omdat we überhaupt moeite hebben om iets te geloven in een tijd van “fake-news”, waardoor we behoefte hebben aan iets van zelfbescherming. Waardoor we liever de voorkeur geven aan een eigen realiteit, dan open staan voor die van de ander.

Carli Driessen (MyBoilie) - Meer dan alleen dat balletje 7

En laten we eerlijk zijn, het hebben van een eigen koers is ook helemaal niet verkeerd, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden…toch?! Hoe dan ook, ik ben van mening dat de kwaliteit van ons aas een hele belangrijke schakel is in de ketting en dat het zinnig is om vissers te verleiden er meer over na te denken. Noem het maar een afwijking. Al zie ik het eerder als een uitdaging; een uitdaging om dat complexe “landschap vol informatie” zo inzichtelijk te maken dat er aanknopingspunten zijn voor hen die niet zelden hun repliek eindigen met de stelling: ”…dus zeg het maar.”  Nou goed, bij deze dus:

(14) De Profiler

Er zijn meerdere wegen naar Rome. Je kunt je aas ontwikkelen vanuit ervaringen in de praktijk, vanuit een wetenschappelijke onderbouw, vanuit kennis van de voedingsleer of op basis van herkenbare thema’s die in de markt of bij kwekerijen resoneren. Of je kunt natuurlijk ook gewoon bewezen formules van collega’s tweaken… Elke aanpak is legitiem en kan leiden tot succes. Ik wil dan ook geen ervan ter discussie stellen. Wat ik wel wil doen is jullie mijn eigen, meest favoriete ‘route’ tonen. Laat ik daarbij voorop zetten dat ik mijzelf doorgaans van verschillende inzichten bedien (zie eerdere verhalen). Gewoon omdat het zinvol is om flexibel te zijn.

Maar wat bij mij bovenaan staat, in die zoektocht naar goed aas, is een reflectie op de situatie waarin wij vissen. Deze biedt namelijk concrete thema’s die ik bij wijze van spreken kan “vastpakken” en waarvan ik de effecten kan onderbouwen omdat er voldoende, betrouwbare informatie over bestaat. Ze geven elk apart stukjes van de puzzel en vormen zo het recept dat ik bouw. Dat bouwproces zou je kunnen vergelijken met het werk van een profiler: “… Iemand die of iets dat zoekt naar een optimaliseren van een gegeven situatie of programma, door de delen waaruit deze situatie of het programma bestaat te analyseren, te karakteriseren en te optimaliseren. Dit op basis van een weging van het (procentuele) belang dat deze delen hebben binnen het geheel… “

Carli Driessen (MyBoilie) - Meer dan alleen dat balletje 7-2

De analogie naar onze vis-situatie is eenvoudig gemaakt en start met het definiëren van de verschillende onderdelen waaruit de situatie is opgebouwd. Delen die we kunnen benoemen en die elk op een eigen wijze invloed uitoefenen op onderdelen van ons recept. Ik zal ze kort omschrijven.

Let wel, de content en conclusies zijn telkens afhankelijk van de situatie waarin we ons bevinden. Zo ook de effecten op ons recept. Hier meer over weten vraagt een uitwerking die buiten de scope van dit verhaal valt. Voor nu wil ik jullie dan ook eerst alleen mijn overzicht bieden, maar om het geheel compleet te krijgen zal ik elk deel ervan in de komende publicaties verder uitwerken.

Mijn overzicht aan onderdelen

 • Welk seizoen of periode ga je vissen?
  Elk seizoen heeft eigenschappen. Daarom is winter-aas soms anders dan zomer-aas. Daarbij is het goed om in te zoomen, want de omstandigheden vroeg in een seizoen kunnen anders zijn dan laat in een seizoen.
 • Wat is de duur van de sessie?
  Het scheelt wanneer je vis in een korte of lange tijd wilt vangen. De (gemiddelde) duur van je sessie kan van invloed zijn op de instant-werking en/of voedingswaarde van je boilie. Maar ook op de hardheid of houdbaarheid.
 • Aan wat voor soort water zit je?
  Het is goed om te weten in wat voor soort water we vissen. Een rivier kent andere eigenschappen dan een vijver in de stad of een publieke binnenzee of een druk bezet betaalwater. Dit kan van invloed zijn op het aas dat je gebruikt.
 • Welke dieptes kent jouw water?
  De vraag: “Op welke diepte ga je jouw aas (gemiddeld) inzetten?” is interessant. In samenwerking met de “waterkwaliteit” geeft het bijvoorbeeld inzicht in welke mate de kleur van je boilie een rol kan spelen in diens zichtbaarheid.
 • Wat is de kwaliteit van jouw water?
  Zoals hiervoor omschreven kunnen we samen met de “diepte” ons een beeld vormen van de kleuren die in het water nog gezien worden. Maar het is ook het onderdeel van de situatie waar bijvoorbeeld de PH-waarde een rol speelt.
 • Wat voor soort bodem heeft jouw water?
  Hier kunnen we ons een beeld vormen van de wijze waarop we willen dat onze boilie zich gedraagt. In sommige situaties kan het soort bodem effect hebben op de grootte, de “geur-kracht” of het gewicht van je boilie.
 • Hoeveel natuurlijk voedsel is aanwezig?
  Vissen op een voedselrijk water is echt anders dan op een voedselarm water. Dit kan in sommige situaties een serieuze wending geven aan je boilie-recept.
 • Wat is de grootte van het bestand?
  Hoe groot is de kans dat er vissen over je stek zwemmen? Hoeveel karpers mogen we in het water verwachten? Zelfs een grove indicatie geeft al een beeld en stuurt bijvoorbeeld de aantrekkingskracht die je verlangt van je recept.
 • Welke bijvangsten kunnen we verwachten?
  Het kan zinnig zijn om een beeld te hebben van de andere vissen die rondzwemmen op je water. Vissen die we als “bijvangst” zien en mogelijk door middel van ons aas willen mijden.
 • In welke mate is er sprake van hengeldruk?
  Dit is doorgaans geen gemakkelijk onderdeel, maar de mate waarin vissen (dressuur)gevoelig zijn en dus op een bepaalde wijze reageren op “onnatuurlijke elementen”, kan van invloed zijn op wat wij hen als eten voorschotelen.
 • Wat is je doelstelling?
  Het is belangrijk om voor jezelf vast te stellen wat je wilt bereiken. Zoals ik bijvoorbeeld in deel 5 omschreven heb kunnen specifieke doelstellingen (ambities) effect hebben op de ingrediënten die wij kiezen, maar er is meer.
 • Op welke wijze wil je voeren?
  Een groot veld aanvoeren vraagt mogelijk andere eigenschappen van je aas, dan wanneer je jouw aas direct bovenop de spot richt. En wat is het effect wanneer je instant vissen plaatst tegenover het voorvoeren van je spots.
 • Wat is je budget?
  Dit is een belangrijk vraagstuk voor velen. Natuurlijk gaat het over soorten van grondstoffen, de mogelijk vergelijkbare effecten en hoeveelheden ervan, maar dat niet alleen.
 • Out of the box!
  Er zijn natuurlijk meer thema’s die “het landschap vol informatie” vormen. Het gaat om vragen als: “Waar worden vissen in de winter mee gevoerd?” of “Wat zijn ervaringen van derden?” of “Hoe vers is je aas?”

Op alle bovengenoemde onderwerpen zal ik later uitgebreid terugkomen.

Carli Driessen (MyBoilie) - Meer dan alleen dat balletje 7-3

(15) Kern- & overgangsseizoenen

Aanvullend op dit “landschap vol informatie”, waarover ik dus meer zal schrijven in de komende delen, wil ik hier nog een wat aparte zienswijze delen. Eentje die deel uitmaakt van al die verschillende thema’s die tezamen mijn werkveld vormen. Ik schrijf hem vooruitlopend op een verdere uitwerking van de seizoenen.  Ik ben er in de jaren van overtuigd geraakt dat zowel de zomer en winter als de herfst en lente typologisch op elkaar lijken. Natuurlijk heeft elk van hen een eigen karakter, maar vanuit een bepaald perspectief zijn ze ook vergelijkbaar. De zomer en winter noem ik daarbij kernseizoenen en de herfst en lente overgangsseizoenen… een korte toelichting: 

Met kernseizoenen doel ik op die jaargetijden waarin er gemiddeld over langere tijd een meer stabiele en extreme (water)temperatuur de periode kenmerkt. Zowel in de zomer als in de winter bereiken wateren (in absolute zin) een bepaalde constante en extreme temperatuur. De temperaturen zelf zijn weliswaar in de zomer anders dan in de winter, maar het effect op onze omgeving leidt tot eenzelfde (luie) gedrag van de vis. Nogmaals, om verschillende redenen, maar toch… het karakter van deze seizoenen creëert vergelijkbare vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de zomer- of winterstagnatie als gevolg van thermische stratificatie, met mogelijk een spronglaag tot gevolg en daarmee specifieke verblijfsgebieden voor de vis.

Bij de overgangsseizoenen is er juist sprake van een veranderen van temperatuur. Zij bieden ons een veranderend, wispelturiger karakter binnen de belevingswereld van de vis. In de lente neemt de temperatuur toe en in de herfst neemt hij af. Het proces is tegenovergesteld en zo ook het effect op de natuur, maar toch. Het is op z’n minst boeiend om te zien dat juist de piekmomenten van onze vangsten midden in deze variabele liggen. Ook hier zijn de oorzaken verschillend, maar er is wellicht nog een andere logica?! Zo op zichzelf biedt deze manier van kijken niet direct duidelijke handvatten, dat begrijp ik wel, maar wanneer we nadenken over zoiets als een “all-season boilie” wordt het toch interessant. Ook hierover wil ik verder uitweiden in de delen die nog komen…

Verder inzoomen

Wat tot nu toe nog niet in mijn schrijven naar voren is gekomen of genoemd staat in de lijst van die “profiler”, zijn de effecten van bijvoorbeeld een veranderende luchtdruk of maanstand. Dit komt omdat ik nog onzeker ben over de wijze waarop wij deze omstandigheden in de praktijk moeten interpreteren. Ik moet daarbij toegeven dat ik nog te weinig kennis heb om tot een zienswijze te komen. Desalniettemin ben ik van mening dat we deze fenomenen niet mogen negeren en dus vormen ook zij een onderwerp waar ik op terug kom. 

Maar ik ga nu eerst inzoomen op die lijst van de “profiler”. De uitwerking ervan geeft handvatten voor zelfdraaiers en stof om over na te denken. Geen geplaveid pad naar die “gouden boilie” uiteraard, want die bestaat niet, maar wel een beter beeld van al het “gereedschap in onze kist”.  Mijn doel is dat vissers naar eigen inzicht hun eigen optimum leren vinden. Het is een proces van leren en proberen. Maar misschien belangrijker nog, een reis langs vraagstukken die verder reiken dan alleen die zoektocht naar meer vissen; een reis langs al die bijzonderheden uit de wereld van die vis die ons allen zo fascineert.

Lees verder in deel 9 van “Meer dan alleen dat balletje”.

 

Advertentie:

 Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *